DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  color proofs คือ ...
   
  color proofs ความหมาย คือ บรู๊ฟแม่พิมพ์สีซึ่งรวมถึงการสอดสีทับในกรอบเดียวกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)