DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  combination switch คือ ...
   
  combination switch ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) สวิทช์ควบคุมกระแสไฟจุดเชื้อเพลิงและให้แสงสว่างโคมไฟด้วย เป็นสวิทช์ที่ใช้ในรถยนต์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)