DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  color work คือ ...
   
  color work ความหมาย คือ (การพิมพ์) การพิมพ์สีซึ่งหมายถึงการสอดสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปในการพิมพ์ภาพ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)