DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  combustion คือ ...
   
  combustion ความหมาย คือ (เคมี) การเผาไหม้ ซึ่งเกิดจากธาตุเคมีรวมกับอ๊อกซิเจนเห็นเหตุให้เกิดความร้อนขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)