DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  numeric keypad is ...
   
  numeric keypad ความหมาย คือ แป้นคีตัวเลข ได้แก่แป้นคีที่อยู่ทางด้านขวามือของแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ตัวเลขเหล่านี้ใช้สำหรับพิมพ์ตัวเลข เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มักเรียกย่อๆว่า keypad
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)