DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  optical scanner is ...
   
  optical scanner ความหมาย คือ เครื่องสแกนภาพโดยใช้แสง เป็นเครื่องมือนำข้อมูลเข้า (input) ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้แสงไปกระตุ้นอุปกรณ์ ให้กวาดลำแสงไปบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นใด เพื่อให้แปลความหมาย ของลักษณะความมืดและความสว่างให้เป็นสัญญาณตัวเลข (digital) ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้สำหรับซอฟแวร์ที่ปฏิบัติหน้าที่; scanner
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)