DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  pagination is ...
   
  pagination ความหมาย คือ กระบวนการแบ่งหน้าเอกสารออกเป็นหน้าๆ ซึ่งเมื่อพิมพ์ออกมาเป็นฮาร์ดก๊อบปี้แล้ว จะมีลักษณะเป็นหน้าหนังสืออย่างที่เราเห็นเป็นปกติ; กระบวนการใส่เลขหน้าในเอกสาร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)