DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  program is ...
   
  program ความหมาย คือ โปรแกรม มีความหมายเช่นเดียวกับ software (ซอฟแวร์) เป็นชุดของคำสั่ง ซึ่งใช้สั่งคอมพิวเตอร์ทำงาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)