DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  parameter is ...
   
  parameter ความหมาย คือ ในโปนแกรม หมายถึงค่าตัวแปร (variable) ที่ได้กำหนดขึ้นไว้แล้ว parameter อาจเป็นรูปแบบ ของเนื้อเรื่อง จำนวนตัวเลข หรือชื่อ ซึ่งกำหนดขึ้น และเมื่อได้กำหนดขึ้น สำหรับงานหนึ่งแล้ว ก็สามารถนำเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ได้ด้วย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)