DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปูพื้น คือ ...
ปูพื้น [V] ความหมาย คือ lay the floor,ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน,,ปูพื้นฐาน,
ตัวอย่าง :: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)