DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผลสำรวจ คือ ...
ผลสำรวจ [N] ความหมาย คือ survey findings,สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ,,,
ตัวอย่าง :: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)