DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เตียงนอน คือ ...
เตียงนอน [N] ความหมาย คือ bed,ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,,เตียง,
ตัวอย่าง :: เขาชอบอ่านหนังสือบนเตียงนอน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)