DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เปรียว คือ ...
เปรียว [V] ความหมาย คือ be nimble,กิริยาที่ว่องไว,,ว่องไว, ปราดเปรียว,เซื่อง, เงื่องหงอย
ตัวอย่าง :: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)