DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รถไฟ คือ ...
รถไฟ [N] ความหมาย คือ train,รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก,,,
ตัวอย่าง :: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน
มีหน่วยเป็น :: ขบวน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)