DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  toggle is ...
   
  toggle ความหมาย คือ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเลือกสถานะหรือเลือกโปรแกรมได้โดยการกดและกดซ้ำ ; การเลือกวิธีทำงานโดยการกดแป้นคีย์ บางแป้น จะทำให้ได้วิธีการทำงานอย่างหนึ่งขึ้นมา ต่อเมื่อกดซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะการทำงานนั้นก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นลักษณะเดิมเหมือนเมื่อก่อน กดแป้นคีย์ เช่น ในแป้นพิมพ์ IBM และ IBM clone ชนิดสองภาษา คือ มีภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เมื่อผู้ใช้กดแป้น ~,% ซึ่งเป็นแป้นแรกของแถวที่สองแป้นซ้ายสุด ในขณะที่ผู้ใช้ใช้แป้นพิมพ์พิมพ์ภาษาไทยอยู่ ตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และเมื่อกดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยอีก เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)