DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  tree network is ...
   
  tree network ความหมาย คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งจัดให้เครื่องอุปกรณ์ในเครือข่ายต่อเชื่อมโยงกันเป็นลักษณะลำดับชั้นคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)