DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  background is ...
   
  background ความหมาย คือ ใช้กับจอภาพ หมายถึง สีพื้น ซึ่งมีข้อความ หรือตัวอักษรปรากฎ เช่น ตัวอักษรสีขาวปรากฏบน สีพื้น สีดำ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)