DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขั้นสูงสุด คือ ...
ขั้นสูงสุด [ADJ] ความหมาย คือ ultimate,,,ลำดับสูงสุด,
ตัวอย่าง :: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)