DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาคบังคับ คือ ...
ภาคบังคับ [ADJ] ความหมาย คือ compulsory,ส่วนที่จำต้องทำ,,,
ตัวอย่าง :: การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)