DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  โรคเรื้อรัง คือ ...
โรคเรื้อรัง [N] ความหมาย คือ chronic disease,โรคที่เป็นนาน,,,
ตัวอย่าง :: โรคภัยไข้เจ็บมีส่วนผลักดันให้คนฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเรื้อรังจะไม่อยากอยู่เป็นภาระแก่ใคร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)