DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาวนา คือ ...
ภาวนา [V] ความหมาย คือ pray,สำรวมใจตั้งความปรารถนา,,,
ตัวอย่าง :: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (บาลี)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)