DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  โรงพัก คือ ...
โรงพัก [N] ความหมาย คือ police station,,,สถานีตำรวจ,
ตัวอย่าง :: ตำรวจทุกนายบนโรงพักได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานอย่างฉุกเฉิน
มีหน่วยเป็น :: แห่ง, ที่
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)