DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ทำไก๋ คือ ...
ทำไก๋ [V] ความหมาย คือ feign innocence,,,ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น,
ตัวอย่าง :: อย่าทำไก๋ไปเลยฉันรู้แกวเธอหรอก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)