DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ไฟแดง คือ ...
ไฟแดง [N] ความหมาย คือ red light,สัญญาณไฟสีแดงของจราจร เป็นสัญญาณให้ยวดยานทางที่เห็นนั้นหยุด,,,ไฟเขียว
ตัวอย่าง :: ในต่างประเทศจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดปิดเปิดไฟเขียวไฟแดงให้ได้จังหวะ รถไม่ติดนาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)