DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เสนาธิการ คือ ...
เสนาธิการ [N] ความหมาย คือ aide-de-camp,หัวหน้ากลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไป ทั้งมีหน้าที่สั่งการและกำกับดูแลการป,,เสธ.,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)