DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อบอุ่น คือ ...
อบอุ่น [V] ความหมาย คือ be pleasantly warm,,,อุ่นสบาย,
ตัวอย่าง :: บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)