DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แมลงทับ คือ ...
แมลงทับ [N] ความหมาย คือ Buprestis beetle,ชื่อแมลงปีกแข็งที่มีปีกเขียวเลื่อมพราย,,,
ตัวอย่าง :: สมัยเป็นเด็ก ฉันเคยจับแมลงทับจากต้นมะขามเทศมาเลี้ยงไว้ในกล่อง
มีหน่วยเป็น :: ตัว
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)