DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การกลิ้ง
ภาษาอังกฤษ : rolling
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
การควบคุมโดยชีววิธี
การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
การชุบด้วยไฟฟ้า
การถนอมอาหาร
การทำความเย็น
การผสมพันธุ์ในพวก
การรีไซเคิลปฐมภูมิ
การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์
การส่งทิศทางเดียว
การเคลื่อนที่
การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ
การแพร่
ก้านชูอับเรณู
ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
ครึ่งปฏิกิริยา
ความคิดริเริ่ม
ความนำไฟฟ้า
ความเที่ยง
คอเคลีย
ค่าสัมบูรณ์
จุดยุติ
ซิลิกา
ดินชั้นกลาง
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ถ่านหิน
ธาตุแทรนซิชัน
บรอมไทมอลบลู
ปรากฏการณ์
ผู้ผลิต