DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : วงโคจร
ภาษาอังกฤษ : orbit
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ �เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)