DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แลกเทส
ภาษาอังกฤษ : lactase
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลแลกโทสให้เป็นกาแลกโทสและกลูโคส

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แว่นขยาย
แหล่งที่อยู่
แอนติเจน
แอมแปร์
แอลลีล
แฮโลเจน
โครงสร้างแบบทางเลือก
โซเลนอยด์
โปรแกรมขับอุปกรณ์
โฟลิโอสไลเคน
โรคถุงลมโป่งพอง
โวลต์
ไคทิน
ไทรอกซิน
ไมโครโฟน
ไอโซเมอร์
ไฮเดรต, น้ำผลึก
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์