DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : อัลบูมิน
ภาษาอังกฤษ : albumin
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  อาณาจักรพืช
อาร์จีนีน
อาร์เอ็นเอไรโบโซม
อินฟีเรียเวนาคาวา
อิเล็กโทรลิซิส, การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
เกลือน้ำดี
เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน
เครื่องยนต์สันดาปภายนอก
เชื้อชาติ
เซลล์ปฐมภูมิ
เซลล์แห้ง
เทอร์โมสเฟียร์
เพนิซิลลิน
เมทานอล
เลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส
เศษส่วนของพหุนาม
เส้นใยสปินเดิล
เอพิเนฟริน
แคลเซียมออกไซด์
แผนภูมิแท่งพีระมิด
แลกเทส
แฮโลเจน
โปรแกรมขับอุปกรณ์
โรคโลหิตจาง
ไซโกต
ไลซีน
ไฮเดรต, น้ำผลึก
การประจุไฟ