DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  commutator คือ ...
   
  commutator ความหมาย คือ กลไกซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เดินกลับกัน หรือเปลี่ยนจากกระแสไฟสลับ A.C. มาเป็นกระแสไฟตรง D.C. (เรียกกันทั่วๆ ไปว่า หัวคอมมิวเตเตอร์ ประกอบขึ้นจากแผ่นโลหะทองแดง เรียงเป็นรูปทรงกระบอกหรือวงแหวนเป็นปลอกหนา มีร่องกลางเป็นรูกลม สวมเข้ากับแกนทุ่นไดนาโม เพื่อให้หมุนสัมผัสผิวหน้ากับแปรงถ่าน เป็นการสะสมกระแสไฟขึ้นในขณะหมุน)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)