DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  centre of expansion คือ ...
   
  centre of expansion ความหมาย คือ ศูนย์จุดระเบิดเชื้อเพลิง ในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ศูนย์การขยายตัวของแก๊สในระบบทำความเย็น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)