DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  centrifugal spark advance คือ ...
   
  centrifugal spark advance ความหมาย คือ จุดเร่งไฟแก่ของจานจ่ายไฟ (โดยกรรมวิธีที่ทำให้ลูกเบี้ยวมีแรงเหวี่ยงหมุนล่วงหน้าไปดีดทองขาวให้จากและสัมผัสเร็วขึ้น)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)