DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  carbondioxide คือ ...
   
  carbondioxide ความหมาย คือ (เคมี) CO2 ผลจากการเผาไม้โดยสมบูรณ์ของ carbonfuel บรรจุอยู่ในภาชนะเหล็กรูปกระบอก ใช้ทำเป็นยาดับเพลิง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)