DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cesium คือ ...
   
  cesium ความหมาย คือ (เคมี) โลหะธาตุแท้สีขาวเหมือนเงิน, เป็นสารประกอบสำคัญของเครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)