DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  appendage คือ ...
   
  appendage ความหมาย คือ สิ่งที่ติดอยู่กับส่วนหรือสิ่งสำคัญ แต่ไม่มีความจำเป็นจะใช้, สิ่งห้อยท้าย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)