DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Band คือ ...
   
  Band ความหมาย คือ ลวดลายสลับรอบอาคาร [ช่างก่อสร้าง] ; แถบ [วิชาถ่ายภาพ, การพิมพ์] ; แถบ [ความถี่], วงแถบ [คอมพิวเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)