DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  analogous color คือ ...
   
  analogous color ความหมาย คือ สีที่คล้ายคลึงกัน เช่น สีแดงส้ม ใกล้เคียงกับสีเหลืองส้ม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)