DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ampere hour คือ ...
   
  ampere hour ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) การปล่อยกระแสไฟหนึ่งแอ็มแปร์ในหนึ่งชั่วโมง เป็นคำที่ใช้อัดกันอยู่ในประแสไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)