DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Change Order คือ ...
   
  Change Order ความหมาย คือ หนังสือสั่งงาน หนังสือจากผู้ควบคุมงานโดยความเห็นชอบจากเจ้าของงานสั่งให้ผู้รับเหมาเปลี่ยนแปลง, เพิ่มหรือลดงาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)