DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Batch คือ ...
   
  Batch ความหมาย คือ รุ่นผสม [โยธา] ; เป็นคราว ๆ [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; กลุ่ม [การพิมพ์, คอมพิวเตอร์]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)