DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  simulation is ...
   
  simulation ความหมาย คือ การเลียนแบบทางกายภาพของกระบวนการใดๆ หรือของวัตถุสิ่งของใดๆ โดยวิธีใช้โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อข้อมูลที่นำเข้าไปแล้วให้เปลี่ยนแปลงสถานะหรือสภาวะไปตามข้อมูลนั้น ราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)