DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  printer driver is ...
   
  printer driver ความหมาย คือ เป็นซอฟแวร์โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อปรับโปรแกรมอื่นๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งได้ เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องหรือแต่ละยี่ห้อ ย่อมมีรหัสและคำสั่งของตนเองในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพริ้นเตอร์ไดร์เวอร์ เพื่อปรับรหัสและคำสั่งต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ให้สามารถทำงานร่วมกับ โปรแกรมปฏิบัติการแต่ละโปรแกรมได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)