DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  HyperCard is ...
   
  HyperCard ความหมาย คือ ซอฟแวร์ชนิดหนึ่ง สำหรับใช้กับ Apple Macintosh เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้าน ข่าวสารต่างๆ เอกสาร HyperCard ประกอบไปด้วย การ์ดเป็นชุด ซึ่งเก็บไว้ด้วยกันในกล่องการ์ด แต่ละแผ่นจะมีเนื้อเรื่อง (text) ภาพกราฟฟิก และสีเสียง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)