DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  hastate ของ ...
   
  hastate ความหมาย คือ ใบรูปร่างเหมือนหัวลูกศร แต่ฐานสองข้างจะกางออกทำมุมประมาณ 90 องศากับแกน เช่น ใบของต้นขาเขียด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)