DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศึก คือ ...
ศึก [N] ความหมาย คือ war,การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป,,การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ,
ตัวอย่าง :: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)