DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เฮือก คือ ...
เฮือก [ADV] ความหมาย คือ violently,คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง,,,
ตัวอย่าง :: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)