DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  งั่ก คือ ...
งั่ก [ADV] ความหมาย คือ very (old),,,แก่มาก,
ตัวอย่าง :: คุณตาแก่งั่กขนาดนี้แต่ยังไม่ยอมหยุดทำงาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)