DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วันนี้ คือ ...
วันนี้ [N] ความหมาย คือ today,ช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่เมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้,,,
ตัวอย่าง :: จงระลึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา
มีหน่วยเป็น :: วัน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)